Stalinizm w Polsce

                                     

Edward RomanowskiPrzedmiot pracy: Badania strat osobowych społeczeństwa polskiego zadanych przez reżim stalinowski.


Cel pracy: Scalenie zbioru nazwisk ofiar systemu stalinowskiego i przywrócenie im tożsamości.


Zakres badań: Studium tematu, badania poszukiwawcze i zespolenie danych o liczebności straconych.                    

Niektóre Miejsca Pamięci Narodowej obejmujące skazania

       na śmierć przez sądy Wojska Polskiego w latach 1944 -1956. (mapa interaktywna)               

---------------------------


  1. 1.Temat 1: Skazania na śmierć przez sądy Wojska Polskiego w latach 1944-1945

    1.1. Wprowadzenie

    1.2. Tablica 1

    1.3. Podsumowanie do Tablicy 1

    1.4. Komentarz do Tablicy 1

    1.5. Tablica 2

    1.6. Komentarz do Tablicy 2


  1. 2.Temat 2: Niektóre Miejsca Pamięci Narodowej - wykaz więźniów straconych przez aparat przemocy systemu totalitarnego w latach 1944 - 1956

  2.1. Graficzna  ilustracja  straceń niektórych osób podległych sankcjom Centralnego Zarządu    Zakładów  Karnych systemu stalinowskiego w Polsce w latach 1944 - 1956  1. 3.Temat 3: Miejsca Pamięci Narodowej - obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - wykazy nazwisk zmarłych, straconych, zaginionych i zabitych przez aparat przemocy systemu totalitarnego w latach 1944 - 1956 na terenach ZSRR

  2. 4.Dodatkowe informacje - demografia Polski

  3. 5.Objaśnienia skrótów

  4. 6.Literatura

                                                                           -------------------------------------------------------------------------------Podziękowania od autora

Za całość prac związanych z opracowaniem formy strony "Stalinizm w Polsce"  składam podziękowanie mojej córce Elżbiecie. Za przetłumaczenie tekstu na język angielski dziękuję moim wnuczętom Marcie i Janowi.  Za korektę tekstu  i cenne uwagi składam podziękowania Państwu Irenie i Mieczysławowi Mazurkom.


Data publikacji 28 marca 2010English versionMain_Page.html