Podsumowanie Tablicy 1

Artykul.html
powrótArtykul.html
 

Podsumowanie wyników badań za okres 10.10.1944 r do 31.12.1944 r


a) Skazano na karę śmierci co najmniej  388 osób.

b) Z tej liczby ujawniono z nazwiska 112 skazanych na śmierć.

c) Wykonano 88 wyroków śmierci.

d) Procent wykonanych wyroków śmierci w stosunku do ujawnionej liczby skazanych 88 : 112 = 78,5%;

e) 24 osobom skazanym na karę śmierci zamieniono wyrok na długoletnie więzienia.

W tym podzbiorze na łaczną liczbę 388 skazanych na śmierć jest aż 275 (70.9%) nazwisk przemilczanych od 1944 roku.