Tablica 1

Artykul.html
powrótArtykul.html
English version Table_1_%28in_English%29.html
 

   

   Źródło:Niniejsza dokumentacja zbrodni popełnionych przez reżim stalinowski jest oparta na skorowidzach z Centralnego Archiwum Wojskowego z roku 1944. Indeks zawiera nazwiska skazanych na śmierć przez polskie sądy wojskowe w czasach teroru stalinowskiego. Skorowidz oznaczony symbolem CAW-III-433-48 prowadzony był w Najwyższym Sądzie Wojskowym reżimu stalinowskiego, przemilczany przed społeczeństwem od 1945 roku do chwili obecnej.  Tablica zawiera 388 pozycji.


(English translation)

    Source:  The documentations of crimes committed by the Stalinist regime is based on the Central Military Archives (CAW) files from the year 1944. This index contains the names of those condemned to death by the Polish Military Courts in the times of Stalinist terror.  The document denoted as CAW-III-433-48 was recorded by the Highest Military Court and remains concealed from the public till the present day. Table below contains 388 records.