ZSRR  -  obozy Workuty  1944 - 1958


       Obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - zmarli, straceni, zabici i zaginieni.

 

   

    Poniższa chronologiczna lista zawiera nazwiska obywateli polskich, zmarłych, straconych, zabitych lub zaginionych w zespole obozów i podobozów w rejonie Workuty w latach 1944 - 1958, [Literatura do tematu 3, pozycja 4].


“W rejonie Workuty było co najmniej 68 podobozów, w tym ponad 10 podobozów katorżniczych i kilka o zaostrzonym rygorze. W roku 1947 przebywało tam ponad 23.000 Polaków i Polek. Zatrudnieni pracowali przy budowie kolei północnej ZSRR oraz w wielu kopalniach węgla lub innych kopalniach bogactw mineralnych.  Już w 1945 liczba Polaków wzrosła do 17.775 łagierników. W latach 1947-1952 liczba Polaków w łagrach  wahała się w granicach od 21 tysięcy - do ponad 25 tysięcy”.

                                                                                                                                                                Lista alfabetyczna