ZSRR - obozy na Uralu 1944 - 1953


          Obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - zmarli, straceni, zabici i zaginieni.

 

   

    “Internowani na Uralu: W latach 1945 - 1948 co najmniej  3940  internowanych Polaków  i  obywateli  polskich przeszło przez obóz kontrolno-filtracyjny nr 0302 w obwodzie mołotowskim i obozy jenieckie nr 231 oraz nr 523 w obwodzie swierdłowskim będące w składzie Siewuałłagu NKWD-MWD.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że najwięcej więźniów zmarło podczas transportu do obozów na Ural albo w najbliższych tygodniach lub miesiącach po przyjeździe. [Literatura do tematu 3, pozycja 6].

W PFŁ nr 0302 i obozie jenieckim nr 321  oskarżeni o polską działalność niepodległościową stanowili aż 71,3%. Więźniowie pracowali aż w 25 zakładach (głównie górniczych). Bardzo dużo więźniów zmarło w transportach kolejowych.  W transporcie odprawionym z Dęblina w dniach  od 10 do 16 lutego 1945r. już na wstępie, było 118 ciężko (obłożnie) chorych. Eszałon nie miał kuchni, a jedynie 7 wiader i 100 misek na 2018 osób uwięzionych. Aż do 6 marca 1945 więźniowie nie otrzymali wody do picia. Raz na dobę dostawali zimny posiłek. Dopiero na stacji Gorki  dostarczono dodatkowe 12 wiader i odtąd więźniowie otrzymywali codziennie wrzątek.  Mimo starań naczelnika eszałonu, na stacjach odmówiono przyjęcia do tamtejszych szpitali 10 ciężko chorych oraz więźniów w stanie agonalnym, a w Kirowie odmówiono nawet przyjęcia zmarłych.” - cytaty i opracowanie na podstawie [6].

Poniższa chronologiczna lista zawiera nazwiska obywateli polskich, zmarłych, straconych, zabitych lub zaginionych w obozach na Uralu (ZSRR) w latach 1944 - 1953, [Literatura do tematu 3, pozycja 6].


skrót PFŁ - obóz kontrolno - filtracyjny  to przede wszystkim obóz śledczy

skrót ITŁ - obozy pracy o zaostrzonym rygorze (isprawitelno - trudowoj łagier ) (przyp. E.R.)                                                                                                    Lista alfabetyczna