ZSRR - obozy Stalinogorska  1944 - 1948


   Obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - zmarli, straceni, zabici i zaginieni.

 

   

    Uwięzieni w obozach Stalinogorska obejmowali 6326  obywateli polskich przebywajacych w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 283 oraz w obozie jenieckim nr 388 NKWD-MWD w Stalinogorsku (ZSRR)  w latach 1944-1948.


    Poniższa  chronologiczna  lista  zawiera  nazwiska   obywateli  polskich,  zmarłych,  straconych,  zabitych  lub  zaginionych

w obozach Stalinogorska (ZSRR), [Literatura do tematu 3, pozycja 2].


                                                                                                                                                                            Lista alfabetyczna