ZSRR  -  Ostaszków, Riazań  1944 - 1948


       Obywatele polscy wywiezieni do ZSRR - zmarli, straceni, zabici i zaginieni.

 

   

    Poniższa chronologiczna lista zawiera nazwiska obywateli polskich, zmarłych, straconych, zabitych lub zaginionych w obozach Ostaszków oraz Riazań (ZSRR) w latach 1944 - 1948.


    “Do  obozu  w  Ostaszkowie  w  obwodzie  kalinińskim   skierowano   głównie    żołnierzy  AK  z  białostockiego

i niektórych aresztowanych w listopadzie 1944r z terenów Lubelszczyzny. W obozie Ostaszków szacunkowo przebywało 2898 internowanych, w tym 2654 mężczyzn i 394 kobiety. Dopiero 29 marca 1945 roku kobiety przeniesiono na więzienny pododdział kobiecy z izbą porodową. Ponadto wśród internowanych stwiedzono 11 dzieci, które nie miały ukończone 16 lat  w chwili ich aresztowania (roczniki 1929 i 1930)”, [Literatura do tematu 3, pozycja 5].


                                                                                                                                                                Lista alfabetyczna