Niektóre skazania i egzekucje wykonane przez Trybunały

Armii Czerwonej

 
W dniu 11 stycznia 1945 roku, Trybunał Wojenny Armii Czerwonej w składzie mjr Szenikow, mjr Afonin 
oraz mjr Czajkin na posiedzeniu jawnym w Wołominie skazał na karę śmierci niżej wymienionych 
obywateli polskich, pozycje 1 - 8. Wszyscy niżej wymienieni zostali skazani za przestępstwa  przewidziane 
w artykule 85 -2 Kodeksu Karnego na podstawie art. 319 i 320 Kodeksu Karnego Związku Radzieckiego, 
czyli bandyckiego bezprawia sowieckiego na ziemiach polskich.

(On January 11th 1945 the Red Army Tribunal represented by Maj Szenikow, Maj Afonin and Maj Czajkin 
condemned to death 8 Polish citizens in city of Wołomin near Warsaw, i.e. records 1 to 8.)
Miejsca_Pamieci_Narodowej-_wykaz_nazwisk_straconych_w_latach_1944-_1956.html
powrótMiejsca_Pamieci_Narodowej-_wykaz_nazwisk_straconych_w_latach_1944-_1956.html