Skazani wyrokami Sądu 1 Korpusu Pancernego

                             Wojska Polskiego

 

Nazwiska 16 skazanych wyrokami Sądu 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego w okresie

od października 1944 do 9 maja 1945 (ostatniego dnia okresu wojennego).

Miejsca_Pamieci_Narodowej-_wykaz_nazwisk_straconych_w_latach_1944-_1956.html
powrótMiejsca_Pamieci_Narodowej-_wykaz_nazwisk_straconych_w_latach_1944-_1956.html