Niektóre Miejsca Pamięci Narodowej

 

Histogram egzekucji w pięciu miastach Polski w latach między 1944 - 1953. Na poniższym wykresie porównano

liczbę straceń w poszczególnych miastach: Lublin, Rzeszów, Białystok, Warszawa oraz Kraków.