Histogram egzekucji w niektórych województwach Polski,  uporządkowanie według dni tygodnia