Histogram wieku osób straconych w latach 1944-1956